Zaposlovanje

Ljubljana, marec 2023


K sodelovanju vabimo izkušenega, sposobnega, uspeha željnega novega sodelavca (m/ž) s pozitivno energijo za delo na delovnem mestu


SAMOSTOJNI MIZAR – MONTER POHIŠTVA M/Ž

Delo poteka v naši mizarski delavnici v MPE Celje in na terenu in obsega:

- obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
- montažo pohištva, izdelanega po meri;
- opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
- druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.


Kandidatom nudimo:


- sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
- prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

V kolikor bi vas to delo veselilo in bi se nam želeli pridružiti, nam posredujte ponudbo in življenjepis z opisom vaših dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e-mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite pri g. Goranu Božiću, vodji MPE Celje na telefonu 041 526 117 ali v kadrovski službi (telefon 041 356 068).K sodelovanju vabimo  visoko motiviranega in zanesljivega sodelavca za delo na delovnem mestu

SAMOSTOJNI SKLADIŠČNIK m/ž
v Medlogu pri Celju


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- I.,II.,IV. ali V. stopnja strokovne izobrazbe trgovske, tehnične ali druge smeri
- 6 mesecev delovnih izkušenj
- vozniški izpit B kategorije, zaželen izpit za vožnjo viličarja
- želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; vestnost, zanesljivost, poštenost,  
   etičnost; sposobnost odprtega komuniciranja; sposobnost hitrega prilagajanja; občutek za urejenost.
 
Vsebina dela:
- samostojno izvajanje skladiščnega poslovanja skladno z načeli dobrega gospodarja in po pravilih stroke

Kandidatom nudimo:
- dinamično in raznoliko delo
- redno in stimulativno plačilo
- možnost dodatnega izobraževanja
- možnost takojšnje zaposlitve
- mentorstvo pri uvajanju v delo
            
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev zaradi začasno povečanega obsega dela, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Delo poteka v skladišču v Medlogu.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si ali jih oddajte g. Goranu Božiću v MPE Slovenijales v Medlogu. Informacije dobite na telefon 041 526 117.
Zaradi širitve poslovanja in z željo po boljšem servisu v našem maloprodajnem centru v Kranju zaposlimo novega sodelavca (m/ž) za delo na delovnem mestu


PRODAJALEC SPECIALIST    

Želimo, da ima novi sodelavec strast do prodaje in veselje do dela s strankami.

Ker je obseg prodaje velik, si želimo, da je:
- računalniško pismen,
- komunikativen,
- spoštljiv v odnosu do strank in sodelavcev,
- da ima željo po učenju in novih izzivih.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Delo poteka v MPE Hobby Kranj na naslovu Ulica Mirka Vadnova 19a, Kranj. Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 30 dni od objave na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.
Informacije dobite na tel. 04 5113 236 ali osebno v Kranju pri vodji enote g. Tadeju Stepančiču (0590 77 1 84).
K sodelovanju vabimo izkušenega, sposobnega, uspeha željnega novega sodelavca (m/ž) s pozitivno energijo za delo na delovnem mestu

SAMOSTOJNI  MIZAR -
POSLUŽEVALEC STROJA, OPERATER  M/Ž
v mizarski delavnici v Hočah
 


Delo obsega:
-    Obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
-    opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
-    druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.


Kandidatom nudimo:
-    sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja,
-    urejeno delovno okolje, raznoliko delo in prijetno delovno vzdušje,
-    strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu,
-    sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom,
-    redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo,
-    možnost osebnega in strokovnega razvoja.

V kolikor bi vas to delo veselilo in bi se nam želeli pridružiti, nam posredujte ponudbo in življenjepis z opisom vaših dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e-mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite pri ge. Sabini Peretin, telefon 051 366 698 ali v kadrovski službi, telefon 041 356 068.SAMOSTOJNI MIZAR m/ž
 
 
Delo poteka v naši mizarski delavnici v MPE Celje in obsega:
- Obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
- opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
- druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.

Kandidatom nudimo:
- sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
- prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

V kolikor bi vas to delo veselilo in bi se nam želeli pridružiti, nam posredujte ponudbo in življenjepis z opisom vaših dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e-mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite pri g. Goranu Božiću, vodji MPE Hobby Celje, telefon 041 526 117 ali v kadrovski službi telefon 041 356 068.
PRODAJALEC SPECIALIST – CNC OPERATER KONSTRUKTOR m/ž

za prodajo pohištva po naročilu v MPE Celje

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- IV.,V. stopnja strokovne izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri
- 2 leti delovnih izkušenj na prodaji zahtevnejših blagovnih skupin v in izven branže
- Uporaba PC-ja, in programskih orodij, vozniški izpit B kategorije, zaželeno znanje tujega jezika
- Zaželeno poznavanje vsaj enega programa za izrisovanje (Megatischler, Corpus, AutoCAD)
- Poznavanje tehničnih skic
- Konstruiranje načrtov
- Občasno delo na CNC stroju
- Komunikativnost, vljudnost, prepričljivost, urejenost, doslednost
- Želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; naravnanost na potrošnika in kvaliteto; sposobnost odprtega komuniciranja; občutek za urejenost; vestnost, poštenost, etičnost.

Delo obsega:
- prodaja blaga, izdelkov in materialov v skladu z veljavnimi  ceniki in veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji
- organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v izmeni               
- obvladovanje prodaje več različnih zahtevnih blagovnih skupin              
- prodaja blaga, neposredno kontaktiranje in svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila    
- izpisovanje prodajnih dokumentov in reševanje enostavnih reklamacij         
- opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije    
- zlaganje in sortiranje blaga ter priprava blaga in prodajnega prostora za prodajo    
- zagotavljanje urejenosti prostorov ter nadzor nad blagom              
- označevanje blaga z maloprodajnimi cenami in predpisano dokumentacijo         
- opravljanje količinskih in kakovostnih prevzemov blaga              
- poznavanje in delo s programi za optimizacijo razreza lesnih plošč          
- naročanje blaga in spremljanje nekurantnih zalog blaga iz blagovnih skupin v skladu z interno zadolžitvijo                                  
- vodenje predpisanih evidenc ter predpisane in zahtevane dokumentacije         
- spremljanje konkurence in poznavanje blagovnih skupin, permanenten strokovni razvoj in      
  pridobivanje novih znanj s področja blagovnih skupin v skladu  z interno zadolžitvijo    
- prenašanje informacij in znanj o blagovnih skupinah na sodelavce         
- sodelovanje in opravljanje rednih in izrednih popisov trgovskega blaga         
- zagotavljanje strokovnih in prijaznih storitev                   
- spremljanje in analiziranje dnevnega prometa                   
- preprečevanje tatvin                                  
- opravljanje še drugih del po nalogu

Kandidatom nudimo:
- Sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesece z možnostjo kasnejšega podaljšanja pogodbe
- Prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- Strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- Sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- Redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- Možnost osebnega in strokovnega razvoja.                        

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Delo poteka v MPE Hobby Celje na naslovu  Medlog 18, Celje.
 
Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 30 dni od objave na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.
 
Informacije dobite na tel. 04 5113 236 ali osebno v Celju pri vodji MPE g. Goranu Božiću tel. 041 526 117.   


 
SAMOSTOJNI MIZAR m/ž
v MPE Hobby Črnuče
 
 
 
Ključne naloge samostojnega mizarja so:
- obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
- opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
- druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.


Delo poteka v mizarski delavnici v Črnučah.

Ponujamo vam:

- sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
- prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.
 
Dodatne informacije prejmete pri g. Franciju Zgoncu, vodji MPE Črnuče (031 795 197), ali v kadrovski službi (041 356 068).

 
 
 
VODJA MIZARSKE DELAVNICE m/ž
v MPE Hobby Hoče

 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- IV.,V., ali VI. stopnja strokovne izobrazbe   tehnične ali druge ustrezne smeri
- 5 let  delovnih izkušenj pri delu v mizarski delavnici
- Poznavanje dela na CNC, robilki ter različnih računalniških programov, ki so v uporabi na področju dela,
- Izpit B kategorije
- Sposobnost organiziranja, presoje, natančnost, komunikativnost, urejenost
- Želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega tehničnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; sposobnost odločanja in vodenja; sposobnost hitrega prilagajanja in odzivanja; pozitiven odnos do sprememb in zavzetost za stalno učenje; zavzetost za doseganje rezultatov in prevzemanje odgovornosti.

Delo obsega:
- doseganje mesečnih in letnih planov prometa in RVC                   
- vodenje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje, usklajevanje in odrejanje dela v mizarski delavnici    
- izvajanje in pomoč pri izvajanju mizarskih del                   
- izvajanje del na CNC                                  
- izdajanje navodil za delo skladno s pravili stroke                   
- nadzor nad delom zaposlenih                             
- uvajanje novih postopkov dela                        
- optimalno planiranje izvajanja del in nalog na strojni opremi              
- skrbno upravljanje strojne opreme in pomoč pri enostavnejših delih vzdrževanja strojne opreme    
- komercialni stiki in komunikacija s kupci, izdelava ponudb, predračunov, načrtov    
- skrb za knjigovodstvo proizvodnje in ravnanje z zalogami            
- dosledno izvajanje vseh potrebnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom    
  upoštevaje veljavne predpise in odredbe iz tega področja              
- vodenje vseh evidenc in zapisov v  skladu z navodili                   
- izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo uspešnost in učinkovitost delavnice         
- uvajanje, izobraževanje sodelavcev                        
- zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov in klime med sodelavci              
- opravljanje drugih in dodatnih del po nalogu vodje                   

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom, zaradi začasno povečanega obsega dela in možnostjo kasnejšega podaljšanja pogodbe.

Delo poteka v mizarski delavnici v Hočah.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e-mail: irena.kosnjek@jelovica.si. Informacije dobite na (04 5113 236) ali pri ge. Sabini Peretin v MPE Hobby Hoče (051 366 698).
 

 

 

 
 
 
 

zapri Na spletnih straneh Slovenijales-trgovina.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.


Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah. Več o piškotkih >>