Zaposlovanje

Ljubljana, januar 2021


K sodelovanju vabimo izkušenega, sposobnega, uspeha željnega  novega  sodelavca (m/ž) s pozitivno energijo za delo na delovnem mestuSAMOSTOJNI MIZAR M/Ž
v MPE Hobby Črnuče


Ključne naloge samostojnega mizarja so:
- obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
- opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
- druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.

Delo poteka v mizarski delavnici v Črnučah.

Ponujamo vam:

- sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
- prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Dodatne informacije prejmete pri g. Franciju Zgoncu, vodji MPE Črnuče (031 795 197), ali v kadrovski službi (041 356 068).
VODJA MIZARSKE DELAVNICE m/ž  

v MPE Hobby Hoče


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- IV.,V., ali VI. stopnja strokovne izobrazbe   tehnične ali druge ustrezne smeri
- 5 let  delovnih izkušenj pri delu v mizarski delavnici
- Poznavanje dela na CNC, robilki ter različnih računalniških programov, ki so v uporabi na področju dela,
- Izpit B kategorije
- Sposobnost organiziranja, presoje, natančnost, komunikativnost, urejenost
- Želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega tehničnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; sposobnost odločanja in vodenja; sposobnost hitrega prilagajanja in odzivanja; pozitiven odnos do sprememb in zavzetost za stalno učenje; zavzetost za doseganje rezultatov in prevzemanje odgovornosti.

Delo obsega:
- doseganje mesečnih in letnih planov prometa in RVC                   
- vodenje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje, usklajevanje in odrejanje dela v mizarski delavnici    
- izvajanje in pomoč pri izvajanju mizarskih del                   
- izvajanje del na CNC                                  
- izdajanje navodil za delo skladno s pravili stroke                   
- nadzor nad delom zaposlenih                             
- uvajanje novih postopkov dela                        
- optimalno planiranje izvajanja del in nalog na strojni opremi              
- skrbno upravljanje strojne opreme in pomoč pri enostavnejših delih vzdrževanja strojne opreme    
- komercialni stiki in komunikacija s kupci, izdelava ponudb, predračunov, načrtov    
- skrb za knjigovodstvo proizvodnje in ravnanje z zalogami            
- dosledno izvajanje vseh potrebnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom    
  upoštevaje veljavne predpise in odredbe iz tega področja              
- vodenje vseh evidenc in zapisov v  skladu z navodili                   
- izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo uspešnost in učinkovitost delavnice         
- uvajanje, izobraževanje sodelavcev                        
- zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov in klime med sodelavci              
- opravljanje drugih in dodatnih del po nalogu vodje                   

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom, zaradi začasno povečanega obsega dela in možnostjo kasnejšega podaljšanja pogodbe.

Delo poteka v mizarski delavnici v Hočah.


Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e-mail: irena.kosnjek@jelovica.si. Informacije dobite na (04 5113 236) ali pri ge. Sabini Peretin v MPE Hobby Hoče (051 366 698).SAMOSTOJNI MIZAR - POSLUŽEVALEC STROJA, OPERATER
m/ž


Ključne naloge samostojnega mizarja so:
- obžagovanje - formatiranje lesenih plošč in drugega lesa ter ploskovnih materialov, žaganje letev, robljenje plošč;
- opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinska oprema;
- druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje.

Delo poteka v mizarski delavnici v Hočah.

Ponujamo vam:
- sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
- prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
- strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
- sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
- možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Dodatne informacije prejmete pri ge. Sabini Peretin (051 366 698) ali v kadrovski službi (041 356 068).


K sodelovanju vabimo izkušenega, sposobnega, uspeha željnega  novega  sodelavca (m/ž) s pozitivno energijo za delo na delovnem mestu


PRODAJALEC SPECIALIST m/ž

v Kranju


Od vas pričakujemo:
- IV.,V. stopnjo strokovne izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri
- 2 leti delovnih izkušenj na prodaji zahtevnejših blagovnih skupin v in izven branže
- sposobnost uporabe osebnega računalnika in programskih orodij, vozniški izpit B kategorije, zaželeno znanje tujega jezika
- komunikativnost, vljudnost, prepričljivost, urejenost, doslednost
- sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; naravnanost na potrošnika in kvaliteto; sposobnost odprtega komuniciranja; občutek za urejenost; vestnost, poštenost, etičnost.

Ključne naloge prodajalca specialista:

- prodaja blaga, izdelkov in materialov v skladu z veljavnimi  ceniki in veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji          
- organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v izmeni
- obvladovanje prodaje več različnih zahtevnih blagovnih skupin
- prodaja blaga, neposredno kontaktiranje in svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila
- izpisovanje prodajnih dokumentov in reševanje enostavnih reklamacij
- opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije
- zlaganje in sortiranje blaga ter priprava blaga in prodajnega prostora za prodajo
- zagotavljanje urejenosti prostorov ter nadzor nad blagom
- označevanje blaga z maloprodajnimi cenami in predpisano dokumentacijo
- opravljanje količinskih in kakovostnih prevzemov blaga
- poznavanje in delo s programi za optimizacijo razreza lesnih plošč
- naročanje blaga in spremljanje nekurantnih zalog blaga iz blagovnih skupin v skladu z interno zadolžitvijo         
- vodenje predpisanih evidenc ter predpisane in zahtevane dokumentacije
- spremljanje konkurence in poznavanje blagovnih skupin, permanenten strokovni razvoj in pridobivanje novih znanj s področja blagovnih skupin v skladu  z interno zadolžitvijo
- prenašanje informacij in znanj o blagovnih skupinah na sodelavce
- sodelovanje in opravljanje rednih in izrednih popisov trgovskega blaga
- zagotavljanje strokovnih in prijaznih storitev
- spremljanje in analiziranje dnevnega prometa
- preprečevanje tatvin         
- opravljanje drugih del po nalogu
 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Delo poteka v MPE Hobby Kranj na naslovu Ulica Mirka Vadnova 19a, Kranj. Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 30 dni od objave na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite v kadrovski službi na telefon 04 5113 236 ali osebno v prodajnem centru v Kranju pri g. Tadeju Stepančiču (telefon 0590 77 184).SAMOSTOJNI SKLADIŠČNIK
M/Ž
2 delavca


Ključne naloge samostojnega skladiščnika so:
- samostojno izvajanje skladiščnega poslovanja skladno z načeli dobrega gospodarja in po pravilih stroke

Od vas pričakujemo:
- I.,II.,IV. ali V. stopnja strokovne izobrazbe trgovske, tehnične ali druge smeri
- 6 mesecev delovnih izkušenj
- vozniški izpit B kategorije, zaželen izpit za vožnjo viličarja
- želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; vestnost, zanesljivost, poštenost, etičnost; sposobnost odprtega komuniciranja; sposobnost hitrega prilagajanja; občutek za urejenost.


Ponujamo vam:
- dinamično in raznoliko delo
- redno in stimulativno plačilo
- možnost dodatnega izobraževanja
- možnost takojšnje zaposlitve
- mentorstvo pri uvajanju v delo

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. Delo poteka v centralnem skladišču v Hočah.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si ali oddajte g. Robertu Škofu v MPE Hoče.
Dodatne informacije prejmete pri g. Robertu Škofu (030 719 770).


PRODAJALEC SPECIALIST m/ž

v Črnučah


Od vas pričakujemo:
- IV.,V. stopnjo strokovne izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri
- 2 leti delovnih izkušenj na prodaji zahtevnejših blagovnih skupin v in izven branže
- sposobnost uporabe osebnega računalnika in programskih orodij, vozniški izpit B kategorije, zaželeno znanje tujega jezika
- komunikativnost, vljudnost, prepričljivost, urejenost, doslednost
- sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; naravnanost na potrošnika in kvaliteto; sposobnost odprtega komuniciranja; občutek za urejenost; vestnost, poštenost, etičnost.

Ključne naloge prodajalca specialista:

- prodaja blaga, izdelkov in materialov v skladu z veljavnimi  ceniki in veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji
- organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v izmeni               
- obvladovanje prodaje več različnih zahtevnih blagovnih skupin              
- prodaja blaga, neposredno kontaktiranje in svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila    
- izpisovanje prodajnih dokumentov in reševanje enostavnih reklamacij         
- opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije    
- zlaganje in sortiranje blaga ter priprava blaga in prodajnega prostora za prodajo    
- zagotavljanje urejenosti prostorov ter nadzor nad blagom              
- označevanje blaga z maloprodajnimi cenami in predpisano dokumentacijo         
- opravljanje količinskih in kakovostnih prevzemov blaga              
- poznavanje in delo s programi za optimizacijo razreza lesnih plošč          
- naročanje blaga in spremljanje nekurantnih zalog blaga iz blagovnih skupin v skladu z interno zadolžitvijo
- opravljanje še drugih del po nalogu

Ponujamo vam:
- delo v dobro povezanem in utečenem kolektivu, kjer vlada timski duh in pozitivna podjetniška klima
- priložnost, da postanete del podjetja s tradicijo,
- priložnost za osebni in strokovni razvoj,
- kvaliteten in strukturiran program uvajanja,
- stimulativno plačilo,
-delo za določen čas treh mesecev z možnostjo dolgoročnega sodelovanja                        
    
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja.

Delo poteka v MPE Hobby v Črnučah na naslovu Brnčičeva ulica 45. Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 30 dni od objave na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite v kadrovski službi na telefon 041 356 068 ali osebno v Črnučah pri g. Franciju Zgoncu (telefon 031 795 197).KOMERCIALNI REFERENT SPECIALIST m/žDelo obsega:
- doseganje mesečnih in letnih planov prometa in RVC              
- točna in pravočasna izdelava faktur, pisna in ustna komunikacija s kupci    
- vsebinsko in računsko kontroliranje prejetih faktur            
- administrativna dela, kontroliranje in obveščanje o poteku sklenjenih poslov ter nadzor nad točnostjo in kakovostjo
  odpreme izdelkov                   
- spremljanje in analiziranje kupcev in prodaje, komercialne dokumentacije, zbiranje podatkov in njihova uporaba v tržnih
  raziskavah                   
- vodenje evidenc, izdelovanje analiz in poročil za potrebe komerciale in drugih služb
- nadzor nad zalogami izdelkov                        
- opravljanje rutinskih že utečenih enostavnejših komercialnih del po navodilih odgovornega komercialista
- sodelovanje in opravljanje rednih in izrednih popisov trgovskega blaga    
- sprejemanje naročil kupcev                        
- izdelava ponudb in cenikov po nalogu komercialne službe         
- izdelava uvozno-izvozne dokumentacije                   
- opravljanje še drugih del po nalogu neposredno nadrejenega vodje.                   

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- V., stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri
- najmanj 6 mesecev izkušenj
- poznavanje uvozno-izvoznega postopka in dokumentacije
- znanje enega tujega jezika – zaželeno
- znanja za uporabo PC-ja in programskih orodij
- vozniški izpit B kategorije
- da ste natančni, komunikativni, vestni in samostojni
- pričakovane kompetence:
- sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja in izkušenj
- sposobnost komercialne presoje
- sposobnost odprtega komuniciranja
- vestnost, natančnost, zanesljivost, ažurnost
- sposobnost za delo v timu.     

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev zaradi začasnega povečanja obsega dela, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev  pošljite v roku 30 dni od objave  na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana  ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si. Informacije dobite na tel. 04 5113 236.  


SAMOSTOJNI MIZAR – CNC OPERATER m/žDelo poteka v mizarski delavnici v naši poslovni enoti v Medlogu in obsega:
-    samostojno delo na CNC
-    opravljanje drugih mizarskih del: montaža, izdelava posameznih kosov pohištva, trgovinske opreme
-    druga in dodatna mizarska dela po nalogu vodje


Kandidatom nudimo:
-    sklenitev delovnega razmerja za začetek za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja
-    prijetno ter urejeno delovno okolje in raznoliko delo ter prijetno delovno vzdušje
-    strokovno mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu
-    sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom
-    redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo
-    možnost osebnega in strokovnega razvoja

V kolikor bi vas to delo veselilo in bi se nam želeli pridružiti, nam posredujte ponudbo in življenjepis z opisom vaših dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000  Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.

Informacije dobite pri g. Goranu Božiću, vodji MPE Hobby Medlog, telefon 041 526 117 ali v kadrovski službi telefon 041 356 068.


ŠTUDENT m/ž

za preverjanje PCT pogojav našem prodajnem centru v Črnučah zaposlimo študenta, ki bo na vhodu preverjal PCT pogoj pri naših kupcih.

Delo poteka vsak delovnik med 10. in 18. uro.

Dodatne informacije prejmete pri vodji prodajnega centra, Franciju Zgoncu (031 795 197, franci.zgonc@slovenijales.si).


PRODAJALEC SPECIALIST m/žPogoji za zasedbo delovnega mesta:

- IV.,V. stopnja strokovne izobrazbe trgovske ali druge ustrezne smeri

- 2 leti delovnih izkušenj na prodaji zahtevnejših blagovnih skupin v in izven branže

- Uporaba računalnika in programskih orodij, vozniški izpit B kategorije, zaželeno znanje tujega jezika

- Komunikativnost, vljudnost, prepričljivost, urejenost, doslednost

- Želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; naravnanost na potrošnika in kvaliteto; sposobnost odprtega komuniciranja; občutek za urejenost; vestnost, poštenost, etičnost.


Delo obsega:

- prodaja blaga, izdelkov in materialov v skladu z veljavnimi ceniki in veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji

- organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v izmeni

- obvladovanje prodaje več različnih zahtevnih blagovnih skupin

- prodaja blaga, neposredno kontaktiranje in svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih plačila

- izpisovanje prodajnih dokumentov in reševanje enostavnih reklamacij

- opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije

- zlaganje in sortiranje blaga ter priprava blaga in prodajnega prostora za prodajo

- zagotavljanje urejenosti prostorov ter nadzor nad blagom

- označevanje blaga z maloprodajnimi cenami in predpisano dokumentacijo

- opravljanje količinskih in kakovostnih prevzemov blaga

- poznavanje in delo s programi za optimizacijo razreza lesnih plošč

- naročanje blaga in spremljanje nekurantnih zalog blaga iz blagovnih skupin v skladu z interno zadolžitvijo

- opravljanje še drugih del po nalogu


Kandidatom nudimo:
- delo v dobro povezanem in utečenem kolektivu, kjer vlada timski duh in pozitivna podjetniška klima
- priložnost, da postanete del podjetja s tradicijo
- priložnost za osebni in strokovni razvoj
- kvaliteten in strukturiran program uvajanja
- stimulativno plačilo
- delo za določen čas treh mesecev z možnostjo dolgoročnega sodelovanja


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja.

Delo poteka v prodajnem centru v Hočah na naslovu Miklavška cesta 55, Hoče.


Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.


Informacije dobite v kadrovski službi na tel. številki 041 356 068.SAMOSTOJNI SKLADIŠČNIK M/Ž


Ključne naloge samostojnega skladiščnika so:
- samostojno izvajanje skladiščnega poslovanja skladno z načeli dobrega gospodarja in po pravilih stroke

Od vas pričakujemo:
- I.,II.,IV. ali V. stopnja strokovne izobrazbe trgovske, tehnične ali druge smeri
- 6 mesecev delovnih izkušenj
- vozniški izpit B kategorije, zaželen izpit za vožnjo viličarja
- želene kompetence: sposobnost uporabe strokovnega in funkcionalnega znanja ter izkušenj; vestnost, zanesljivost, poštenost, etičnost; sposobnost odprtega komuniciranja; sposobnost hitrega prilagajanja; občutek za urejenost.


Ponujamo vam:
- dinamično in raznoliko delo
- redno in stimulativno plačilo
- možnost dodatnega izobraževanja
- možnost takojšnje zaposlitve
- mentorstvo pri uvajanju v delo

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas treh mesecev, s polnim delovnim časom in kasnejšo možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. Delo poteka v maloprodajem skladišču v Hočah.

Ponudbo in življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ali na e mail: irena.kosnjek@jelovica.si.
Dodatne informacije prejmete v kadrovski službi (041 356 068).

zapri Na spletnih straneh Slovenijales-trgovina.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.


Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah. Več o piškotkih >>